16 نوشته
علم و تجربه
آموزک ساخت ماشین فرفره‌ای
چگونه می‌توانیم یک ماشین فرفره‌ای بسازیم؟ در یک ویدیوی یک دقیقه‌ای با هم ببینیم!
ساخت ترازو
چگونه می‌توانیم یک ترازو بسازیم؟ آموزک تازه‌ی آکادمی آموزشی فیرا را با هم ببینیم.
آموزک ساخت شمع
چگونه می‌توانیم یک شمع بسازیم؟ ویدیوهای آزمایش آکادمی آموزشی فیرا را تحت عنوان «آموزک» دنبال کنید!‌
آموزک ساخت ماشین بادکنکی
چگونه می‌توانیم با ابزار و وسایلی که به آن‌ها احتیاجی نداریم، یک ماشین بادکنکی بسازیم؟