12 نوشته
من و رامان
پروژه ساخت بازی Pac-Man
پروژه‌ی ساخت بازی Pac-Man، ساخته و پرداخته‌ی یکی از فیرا آموزانِ خلاق ما به نام «امیرمهدی اسمعیل وندی» را با...
پروژه‌ی Basic 2
دانش‌پذیران آکادمی آموزشی فیرا، پس از چند ترم آموزش، می‌توانند ایده‌های خود را عملی سازند. پروژه‌ی یکی از فیرا آموزانِ...
مدار رقص نور
دانش‌پذیران آکادمی آموزشی فیرا، پس از چند ترم آموزش، می‌توانند ایده‌های خود را عملی سازند. پروژه‌ی یکی از فیرا آموزانِ...
ساخت ماشین نوری
تبدیل ایده‌ها و افکار خلاقانه‌ای که تنها در ذهن وجود دارند به واقعیتی ملموس، کاری چالش‌برانگیز و در عین حال...