19 نوشته
زبان خارجی
داستان فندق‌شکن
پیش‌تر درباره شیوه‌های آموزش زبان ویژه‌ی کودک و نوجوان در آکادمی آموزشی فیرا و صفحه‌های مجازی‌مان نوشته بودیم؛ یکی از...
هرگز تسلیم نشو!
پیش‌تر درباره شیوه‌های آموزش زبان ویژه‌ی کودک و نوجوان در آکادمی آموزشی فیرا و صفحه‌های مجازی‌مان نوشته بودیم؛ یکی از...
احساسات به زبان انگلیسی
احساسات را به زبان انگلیسی یاد بگیریم و تمرین کنیم!
آموزش روزهای هفته
روزهای هفته را به زبان انگلیسی یاد بگیریم و تمرین کنیم.