1 نوشته
آکادمی در مسابقات
آلبوم دانش پذیران در مسابقات فیراکاپ آزاد ایران 97
هشتمین دوره مسابقات فیراکاپ آزاد ایران به همت کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفندماه...