0 نوشته
گالری
آلبوم دانش پذیران آکادمی فیرا 98
دانش پذیران آکادمی آموزشی فیرا همه ساله در دوره های آموزشی ترم محور مجموعه در مدارس چندگانه مشغول به آموزش...
آلبوم دانش پذیران آکادمی فیرا 98
دانش پذیران آکادمی آموزشی فیرا همه ساله در دوره های آموزشی ترم محور مجموعه در مدارس چندگانه مشغول به آموزش...
آلبوم دورهمی شب یلدا آکادمی آموزشی فیرا 98
در کنار فعالیتهای آموزشی، سعی میشود تا با انجام برنامه های فرهنگی، ضمن حفظ ارزشها و آیین های رسمی کشور،...
آلبوم دورهمی خانواده آکادمی آموزشی فیرا در سال 98
همه ساله در انتهای سال جلسه هم اندیشی خانواده بزرگ آموزشی آکادمی آموزشی فیرا در سال 98 که با حضور...