3 نوشته
آکادمی فیرا
معرفی آکادمی آموزشی فیرا
آکادمی آموزشی فیرا در سال اخیر، برگزاری کلاس‌های آنلاین را نیز به خدمات خود اضافه نموده است. این موضوع موجب...
یلدای ۱۳۹۹ مبارک!
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشدتو بیا کز اول شب در صبح باز باشد. ‌‌‌‌‌‌آکادمی آموزشی فیرا و...
معرفی آکادمی آموزشی فیرا
معرفی کلی آکادمی آموزشی فیرا
معرفی دپارتمان رباتیک
معرفی دپارتمان رباتیک آکادمی آموزشی فیرا